Studie bevestigt dat e-sigaretten nagenoeg onschadelijk zijn

Studie bevestigt dat e-sigaretten nagenoeg onschadelijk zijn
Niveau van schadelijkheid is vergelijkbaar met die van de buitenlucht

LEIDEN – Steeds opnieuw beweren gezondheidsinstanties dat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs is dat de elektronische sigaret een veiliger alternatief voor de tabaksigaret is. De waarheid is echter dat er onderzoeken in overvloed voorhanden zijn en dat met regelmaat nieuwe studies het levenslicht zien. Een recente publicatie confronteert gezondheidsinstanties en beleidmakers met het onmiskenbare bewijs dat elektronisch roken veiliger en effectiever is.

Een onlangs gepubliceerd onderzoek in het Official Journal Regulatory Toxicology and Pharmacology laat zien dat het niveau van de aangetroffen mogelijk gevaarlijke stoffen (HPHC’s) in de damp van een elektronische sigaret net zo laag is als de hoeveelheid schadelijke stoffen die in de buitenlucht worden aangetroffen.

Voor hun onderzoek gebruikten de wetenschappers de merken Blu (welke ongeveer de helft van de Amerikaanse markt beslaat) en het merk Sky (ongeveer dertig procent van de markt in Engeland). Ze vergeleken de uitstoot van deze producten met monsters van zowel de buitenlucht als van tabaksrook.

De kernpunten die uit het onderzoek naar voren kwamen:
– De hoeveelheid van HPHC’s uitgestoten door de geteste elektronische sigaretten zijn vergelijkbaar met de HPHC’s die in de buitenlucht aangetroffen worden.
– Elektronische sigaretten bevatten en leveren hoofdzakelijke glycerine en/of propyleen glycol en water.
– Het nicotine gehalte in de damp van de e-sigaret is 85% lager dan de nicotine in sigarettenrook.
– Het aangetroffen HPHC niveau in sigarettenrook is 1.500 maal hoger dan de HPHC’s aangetroffen in elektronische sigaretten.
– Er zijn geen significante HPHC groepen aangetroffen in de elektronische sigaret terwijl dat bij tabaksrook evident wel zo is.

De auteurs van het onderzoek concluderen: “In plaats van gifstoffen die men aantreft in de rook van traditionele sigaretten bevat de damp van een e-sigaret niet veel anders dan hetgeen in de buitenlucht wordt aangetroffen. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen eerdere discussies die door onderzoekers zijn gevoerd inzake het potentieel dat e-sigaretten bieden op het gebied van schadebeperking in vergelijk met sigarettenrook.”

Deze studie laat overduidelijk zien dat de elektronische sigaret een veel minder schadelijk alternatief is voor rokers. De e-sigaret is, wetenschappelijk bewezen, schadebeperkend in vergelijk met de traditionele sigaret.

In het licht van dit onderzoek bezien kan niemand nog beweren dat e-sigaretten net zo schadelijk zijn -of zelfs schadelijker- dan tabaksigaretten. De brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland benadrukt dat het hoog tijd wordt dat wet- en regelgeving rondom de e-sigaret plaatsvindt op basis van feiten in plaats van emoties.

Bron:

https://www.perssupport.nl/persbericht/89997/studie-bevestigt-dat-e-sigaretten-nagenoeg-onschadelijk-zijn